STAWKA ŻYWIENIOWA 11,00 PLN (I ŚNIADANIE, II ŚNIADANIE, OBIAD)

POBYT W GODZINACH OD 6.00 DO 8.00 - 1,00 PLN ZA GODZINĘ

POBYT W GODZINACH OD 8.00 DO 13.00 BEZPŁATNY , OPŁATA ZA I ŚNIADANIE ORAZ II ŚNIADANIE - 3,50 PLN

POBYT W GODZINACH OD 13.00 DO 17.00  - 1,00 PLN ZA GODZINĘ