1 [m]

 

 

 

„W rytmie kroków i podskoków”

czyli zabawy ze śpiewem przy muzyce dla stokrotkowych przedszkolaków

-program edukacji muzycznej

 

 

Ruch jest naturalną potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym, towarzyszy wszystkim jego działaniom, zabawom. Spośród wszystkich sztuk muzyka jest właśnie tą która wywołuje u dzieci potrzebę ruchu przez oddziaływanie rytmu, zwłaszcza wówczas, gdy jest on szczególnie w utworze eksponowany. Dlatego z ruchem powinno być związanych większość zajęć muzycznych w przedszkolu. Mogą to być zarówno zabawy ze śpiewem, jak również zajęcia powiązane ze słuchaniem muzyki, grą na instrumentach i tworzeniem. Ruch pomaga dziecku przeżyć kompozycję przez odtwarzanie jej rytmu, podkreślenie akcentów muzycznych, dynamiki, zmiany tempa. Mogą to być: zabawy ze śpiewem, opowieści muzyczne, ćwiczenia i zabawy rytmiczne oraz tańce. Ważnym elementem zajęć rytmicznych jest również śpiew. Poprzez śpiew dzieci wyrażają swoje emocje. Wspólny śpiew zbliża do siebie dzieci, tworzy miłą atmosferę. Częsty kontakt z muzyką rozwija dziecięcą wyobraźnie, kształtuje jego odczucia estetyczne. Uczy tego jak być aktywnym odbiorcą sztuki, wrażliwym na otaczający świat.

Program edukacji muzycznej „W rytmie kroków i podskoków”  jest skierowany dla dzieci czteroletnich. Program dostosowany jest do możliwości fizycznych i głosowych dzieci. Podczas zajęć każde dziecko ma szansę na indywidualną ekspresję. Nauczyciel w trakcie trwania zajęć dostosowuje działania do umiejętności dzieci. Każde zajęcia zawierają w sobie różne rodzaje aktywności, a treści kształcenia przeplatają się ze sobą i się na siebie nakładają. Każda jednostka zajęć składa się ze stałych elementów wprowadzających (marsz, trucht w rytm muzyki, zmiana systemu ruchów związana ze zmianą dynamiki utworu, reagowanie na konkretną linię melodyczną), następnie z zabaw rytmicznych,  na koniec każdych zajęć następuje relaksacja w różnej formie. Program skonstruowany jest w taki sposób aby był dopełnieniem tematyki realizowanej w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Składa się z elementów wielokrotnie utrwalanych w różnych formach by był atrakcyjny dla dzieci.