Nasze przedszkole każdego roku bierze udział w  akcjach ekologicznych, którego organizatorem jest Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta przy współpracy z Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 

 

Celem akcji jest:

-Dostrzeganie niekorzystnych i korzystnych zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu,
-Wyrobienie u dzieci odpowiedzialności za stan środowiska,
-Podkreślenie konieczności wyrobienia w młodym pokoleniu na stałe nawyków segregowania odpadów i właściwego przetwarzania   szkodliwych odpadów,
-Podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu

 

ZBIERAMY NAKRĘTKI, PŁYTY CD, ORAZ BATERIE

 

SUKCESY, KTÓRE ODNOSIMY KAŻDEGO ROKU SĄ ZASŁUGĄ  CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI RODZICÓW,KTÓRZY SYSTEMATYCZNIE DOSTARCZAJĄ DO PRZEDSZKOLA ZGROMADZONE ODPADY .

 

CIESZYMY SIĘ, ŻE JESTEŚCIE PAŃSTWO Z NAMI! DZIĘKUJEMY

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT AKCJI "CZYSTA BYDGOSZCZ" ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE

 

 

www.czystabydgoszcz.pl/#