PROJEKT EDUKACYJNY "CZY TO WIOSNA , CZY TO ZIMA NIKT NAS W DOMU NIE ZATRZYMA"

 

 

 

 

                                                                                        1 [m]

 

 

 

Wiek przedszkolny to okres wzmożonego wzrostu organizmu dziecka. Ruch szczególnie na świeżym powietrzu jest ważnym elementem poprawy zdrowia, rozwijania sprawności, kształtowania nawyków prozdrowotnych, a także rozwijania uczuć społecznych i wrażliwości estetycznej. W obecnych czasach powinniśmy znacznie rozszerzyć cele i treści działalności pedagogicznej w zakresie rozwoju fizycznego i wychowania zdrowotnego przedszkolaków. Aktywność ruchowa pobudza i stymuluje rozwój dziecka w każdej sferze: fizycznej, społecznej, estetycznej, umysłowej i emocjonalnej, a to zapewnia jego optymalny rozwój i zdrowie. Głównym celem programu „ Czy to wiosna, czy to zima nikt nas w domu nie zatrzyma” jest wytwarzanie u przedszkolaków i ich rodzin zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej. Służy to kształtowaniu u dzieci przyzwyczajeń do uprawiania gimnastyki, czynnego wypoczynku, rekreacji, a w dorosłym życiu do uprawiania sportu.

Inspiracją do napisania projektu edukacyjnego były rozmowy z dziećmi na temat spędzania czasu wolnego z rodziną. Dzieci często wyrażały pozytywne odczucia po różnorodnych formach aktywności ruchowej z rodzicami w wolnym czasie. Zaobserwowałyśmy także, że rodzice i dzieci coraz częściej przyjeżdżają do przedszkola rowerami. To skłoniło nas do podjęcia działań w zakresie aktywności ruchowej naszych wychowanków i ich rodzin.

Projekt edukacyjny „Czy to wiosna, czy to zima nikt nas w domu nie zatrzyma” zakłada angażowanie ruchowej, zdrowotnej, przyrodniczo-ekologicznej aktywności dzieci, rodziców i nauczycieli. W ramach projektu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych i proekologicznych, co stanie się dla nich inspiracją w działaniach artystycznych, ruchowych, a także wzmocni więzi emocjonalne dzieci z rodziną i otaczającą go przyrodą.

W ramach programu przedszkole organizuje : rajdy rowerowe, spływy kajakowe oraz kuligi ( o ile pozwalają na to warunki pogodowe).