1 [d] 

 

Ramowy Rozkład Dnia

 

6.00 – 8.20

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym, lub w małych zespołach, zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe, czynności porządkowe.

8.20 – 9.00

Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe przed i po I śniadaniu.

I śniadanie – godz. 8.40

 

9.00 – 10.50

                                                   

  • zabawy i zajęcia z dominacją działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej
  • zabawy i zajęcia z dominacją działalności umysłowej (opowiadania, rozmowy, przekazywanie treści literatury, nauka wierszy, piosenek, zabawy inscenizowane, przedstawienia kukiełkowe, spotkania teatralne,  imprezy i uroczystości przedszkolne)
  • zabawy i zajęcia ruchowe organizowane w sali
  • zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki
  • zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela

10.50 – 11.30

Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe przed i po II śniadaniu.

II śniadanie – godz. 11.00

11.30 – 13.00

Grupa I odpoczynek na leżakach ? słuchanie baśni, legend i opowiadań, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

Grupa II, III, IV i V zajęcia relaksacyjne i wyciszające, słuchanie baśni, legend i opowiadań, zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczyciela, wycieczki, spacery, zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe.

13.00 – 13.50

Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe przed i po obiedzie.

obiad – godz. 13.20

13.50 – 17.00

     Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym, lub w małych zespołach, zabawy ruchowe i obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.  Zabawy integracyjne dzieci z różnych grup wiekowych.