SMOK, CZY SMOG?

 

W roku szkolnym 2016-2017 nasze przedszkole realizuje program Czy to Smok, czy Smog? Program został opracowany w Przedszkolu nr 43 „U Krecika Szybownika” przez nauczyciela panią Annę Miszewską lidera zespołu do spraw ekologicznych. Program przeszedł pozytywną opinię konsultantów metodycznych z kujawsko-pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Program służy wykształcaniu świadomości zagrożeń zanieczyszczeniami powietrza już od najmłodszych lat. Program stanowi ważny punkt edukacji ekologicznej związanej ściśle z problemem smogu.

 

Cele projektu i programu

- edukacja ekologiczna, włączająca do prac placówki edukacyjne, instytucje ekologiczne i kulturalno-oświatowe w Bydgoszczy,

- zachęcenie do działań na rzecz ochrony środowiska i walki z  zanieczyszczeniami  powietrza,

- konsolidowanie działań poprzez zaproszenie do współpracy licznych środowisk promujących ekologię,

- propagowanie założeń bydgoskiej akcji „Czyste Miasto”,

- budzenie w dzieciach przekonania, że ekologia stanowi ważną część życia każdego człowieka,

- inspirowanie rodziców dzieci do działań, związanych z uczestnictwem na rzecz ochrony środowiska,

- uczenie dzieci występowania w roli twórcy i artysty dla lepszego zrozumienia zagadnień ekologii (problemu zanieczyszczenia powietrza),

- promocja proekologicznego wychowania jako bodźca do ogromnego rozwoju potencjału twórczego dzieci (talentów, uzdolnień dzieci),

- dzielenie się dobrymi praktykami w telewizji, prasie, miesięcznikach pedagogicznych i na portalach internetowych.