Założeniem tego projektu jest stworzenie merytorycznej bazy materiałów oraz rozwiązań w prowadzeniu zajęć o tematyce przyrodniczo-leśnej. 

 

"Leśna Skrzynia Skarbów" zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze, dotyczą one szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej, wypożyczone z Nadleśnictwa Żołędowo, KPCEE  oraz podarowane przez uczestników projektu.

 

Regulamin przewiduje przewiezienie materiałów do przedszkola i szkoły oraz pozostawienie ich na dwa tygodnie, w tym czasie nauczyciele realizują z dziećmi temat leśny, przyrodniczy, ekologiczny - związany z porą roku, wykorzystując udostępnione materiały.

 

 

Cel ogólny projektu:

-      Propagowanie wiedzy o lesie,

-      Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody

-      Wyrabianie nawyków proekologicznych

 

Cele szczegółowe:

-      Poznanie środowiska przyrodniczego lasu i jego ekosystemów

-      Poznanie warunków życia niektórych zwierząt, naturalnego środowiska

       sprzyjającego ich życiu

-      Przyzwyczajanie dzieci do pozytywnych zachowań zmierzających

       do ochrony lasu

-      Odkrywanie i akceptowanie korzyści zdrowotnych wynikających z obcowania

       z przyrodą

 

Po zakończeniu wizyty „Leśnej Skrzyni Skarbów" nauczyciel zobowiązany jest zgromadzić materiały, stworzyć stoisko prezentujące dorobek placówki  i udostępnić organizatorom prace dzieci , wytwory dziecięce, fotografie.