1 [m]

Nasze przedszkole wystąpiło w bieżącym roku szkolnym z wnioskiem o objęcie placówki NARODOWYM PROGRAMEM ROZWOJU CZYTELNICTWA. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Jednym z priorytetów owego programu jest: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Otrzymane środki, finansowe w ramach programu, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych oraz, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla dzieci biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

 
Realizacja powyższych priorytetów jest możliwa  dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 

 

PREZENTACJA NIEKTÓRYCH NOWOŚCI ZAKUPIONYCH W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

 

 

 

2 [d]